Om Fiskarna

drömmer sanndrömmar

För Fisken är det inte fråga om dröm eller verklighet - verkligheten är drömmen eller tvärtom. Det kan ibland vara svårt att hålla reda på för den som är född i detta komplicerade tecken. Hon styrs av planeterna Neptunus och Uranus. Neptunus symboliska innebörd är himlen, den andliga och övernaturliga.

Jupiter berättar om en människa i sin fullbordan. Det är därför som Fisken har så svårt att få grepp om verkligheten, den går på något sätt upp i drömmen och blir otydlig.

Fisken kan lätt verka förvirrad och stå handfallen inför saker och ting, men som tur är har hon en så stark instinkt och intuition att hon ändå inte blir handlingsförlamad.

Denna starka känsla för vad som försiggår runt omkring henne gör henne unik i sin djupa förståelse och medkänsla med sina medmänniskor. Hon är verkligen den goda lyssnaren och kan lätta på andras bördor genom att delta i deras känslor. Men hon skulle nog aldrig kunna ge några riktigt kloka råd. Hon förstår ju alldeles för lite av vilken verklighet man har att brottas med och förresten skulle hon inte kunna ta på sig det ansvar som följer med ett råd. Att ta ansvar för sig själv och sina handlingar är henne helt främmande. Hon saknar civilkurage, följer helst med strömmen och är en mycket skicklig lögnerska. Även om hennes lögner mestadels är "vita" och ganska oförargliga. Om man tar dem på "rätt" sätt finner man inte så lite humor i dem och de sprider snarare värme än förtret...

Du som är Fisk kan som få - när du befinner dig i de rätta strömningarna - ta tillvara livets glädjeämnen. Du älskar att "spöka ut dig" och göra varje dag till en fest. Du uppfyller gärna din fritid med poesi, teater och vacker konst och på det området är du dessutom oerhört kreativ.

Du som är född i Fiskarnas tecken har ofta en diktarådra som är få förunnad. Så det är i stort sett bara att vässa pennan.


Om Vattumannen

hon vet bäst

När en Vattuman får en idé så kan det hända att omgivningen sätter i halsen. Vattumannen kan bete sig helknasigt och fullkomligt absurt, och ofta, men inte alltid, är hon genial. Vattumannen regeras av planeten Uranus som driver den som är född i detta tecken till uppfinningsrikedom och skarpsinne. Men även Saturnus som står för sunt förnuft och verklighetsförankring utövar ett starkt inflytande. Det är viktigt att ta till sig kraft från båda planeterna.

Du som är Vattuman är mycket envis och viljestark. Du lyssnar gärna intresserat på vad andra har att säga, men du tar sällan råd. Du är fullkomligt övertygad om att du själv vet bäst. Men ibland skulle du tjäna på att inte vara så egensinnig.

I grunden är Vattumannen en människa som helst lever med andra och för deras gemensamma mål. Hon är ett "Vännernas tecken" och skulle inte stå ut med att leva ensam. Men någon tvåsamhet passar henne inte. Det skulle innebära för stora inskränkningar i hennes behov av frihet. Det är snarare i flersamheten, eller i kollektivet, som hon får sin förmåga att dela med sig av sin kärlek och kunskap.

Hon är en stor humanist, kämpar för det sant mänskliga och blickar hela tiden framåt. Nuet betyder inte så mycket och ännu mindre det som varit. Hon vill hellre vara helt obunden det gamla sättet att tänka och struntar blankt i konventioner. Hon blir sällan chockerad över någonting. Det som är annorlunda och konstigt stimulerar henne till att ställa frågan "varför" istället för att fördöma.

Hon sysselsätter sig ständigt med att ställa frågor och det händer ofta att svaren kommer en natt då Uranus utövar sitt allra starkaste inflytande. Du som är född i detta tecken bör därför alltid ha papper och penna på nattduksbordet! Vattumannen klär sig kanske inte alltid i det allra senaste som hennes "luftsyster" Tvillingarna. Men ändå med stor fantasi och uppfinningsrikedom. Ibland smått bohemiskt.

Du som är Vattuman passerar aldrig obemärkt och ofta blir luften liksom elektriskt laddad där du drar förbi. En del stöts bort men på andra utövar du en desto större dragningskraft.


Om Stenbocken

blir vackrare med åren

Du står verkligen med båda fötterna på jorden. Precis som för dem som är födda i Jungfruns och Oxens tecken är jorden ditt rätta element. men till skillnad från dessa båda som är starkt bundna till materiella ting som pengar och ägodelar dras du till status och makt.

Du styrs av planeterna Saturnus och Uranus. Saturnus berättar att du är mycket försiktigt lagd, och har förmåga till självbehärskning. Du är långsam och måttlig. Men har också förmåga att välja rätt och en stor uthållighet. Precis som en stenbock som klättrar upp utefter bergväggen, långsamt och metodiskt, men alltid når sitt mål till slut.

Uranus berättar om dig att du plötsligt kan företa dig uppseendeväckande beslut och har förmågan att kontrollera din starka vilja. Du vet hur du ska handla i nödsituationer. Stenbocken kan sjunka mycket djupt, in i sig själv och sin pessimism. men hon har också en förmåga att resa sig, komma tillbaka och göra stordåd. Men allt sker förstås lugnt och metodiskt. Ingen behärskar uppgiften så väl som hon.

Den största delen av livet lever en Stenbock vad man skulle kunna kalla ett urtråkigt liv. Det finns mycket lite av den unga människans ansvarslöshet och lättsinne. Hon arbetar, stretar och skaffar sig erfarenheter. Umgås helst med dem som är äldre än hon själv. Fast allra bäst trivs hon med att vara ensam. När det gäller kärlek ger hon sin partner trygghet och ekonomisk säkerhet. Men hon älskar inte med hjärtat. Hon väljer partner efter förnuft.

Många i hennes omgivning retar sig på hennes kyla. Men när det gäller är hon verkligen en vän i nöden. Hon har ett civilcurage som andra saknar.

En liten brist hos Stenbocken är att hon inte tål att skämtas med. Hon blir förfärligt sårad vi sådana tillfällen. För henne är ju livet som hon själv - hon är mycket självupptagen - djupaste allvar. Å andra sidan skulle hon inte drömma om att skada någon annan. Hon löser gärna konflikter - inte med aggressivitet - utan att ta tag i problemet från grunden.

Under den senare delen av livet genomgår Stenbocken plötsligt en förvandling. Hon blir ungdomlig glad och börjar njuta av livet - makten och härligheten som hon skaffat sig. Hon söker sig till ett yngre umgänge och lever länge, mycket länge...


Om Skytten

vet inte vad tveksamhet är

Du som är Skytt är en riktig eldsjäl. Liksom Väduren och Lejonet som också tillhör elementer eld. Men till skillnad från dem är det inte makt du är ute efter. Snarare en slags fullbordan, förverkligande av höga mänskliga ideal som rättvisa, värdighet och kärlek.

Detta bestäms av den enorma planeten Jupiter som härskar i ditt tecken - Neptunus - som starkt påverkat Skyttens tecken avgör hur du skall nå detta mål. Där hittar du din längtan, din oro, din lust att utforska främmande platser och kasta dig in i studier över områden du inte känner och söka kontakt med nya människor.

Som Skytt är du orädd och tvekar inte att spänna din båge och rikta den mot okända mål. Hela ditt liv är en upptäktsfärd och du drar dig inte för att gripa tillfälligheterna i flykten.

Men du är inte någon revolutionär som Skorpionen som vill omkullkasta allt och förändra från grunden. Du hyser stor respekt för saker och ting som de är - du vill bara göra allt bättre.

Skytten är en i grunden glad människa, en stor optimist och har en ljus livssyn. Det gör dig till en enormt trevlig och underhållande sällskapsmänniska. Du älskar att roa och när de tar sina vildaste uttryck så väljer Skytten att bli skådespelare. Gärna också clown.

Skytten är stor natur- och djurälskare. Man hittar henne ofta ridande på hästryggen i full galopp eller på strövtåg med hunden i skogen. Den skytt som inte har ett djur i sin närhet blir lätt olycklig.

Du som är Skytt bör undvika att binda dig för tidigt. Det bör i så fall vara till någon som respekterar och står ut med ditt frihetsbehov och din äventyrslust. I annat fall bör du först ha rest jorden runt, hunnit halvvägs upp mot Himalayas sluttningar, turnerat med en circus, läst igenom de franska filosofernas verk, vunnit minst en tävling i hästhopp med mera, med mera...


Om Skorpionen

river för att bygga nytt

När en skorpion föds så dör någon närstående, sa man i gamla tider. Skorpionen representerar det förgängliga, förmultnandet, döden. Men också nytt liv och återuppståndelse. Det är den krigiska planeten Mars och den vitala Pluto som härskar i Skorpionens tecken.

Det är därför som du som är född i detta tecken måste bryta ner och förstöra allt innan du bygger upp något nytt. Att hålla på traditioner är ingenting för dig. Du är revolutionär! Det är få i din omgivning som verkligen kan säga att de känner dig. Skorpionen är den olösta gåtan bland alla zodiakens tecken.

Du är mycket hemlighetsfull och röjer sällan dina tankar och avsikter. Ändå är du svår att förbise. Din styrka och vilja känns i luften. Du har en intuition som gör att du förstår alla andra utan att behöva ställa några frågor. Ditt mod är oändligt och du kan vara fruktansvärt hänsynslös om du vill, speciellt då du sticker ut din ondskefulla tagg. Hur du använder din makt beror på dig själv.


Om Vågen

allas vän

Du som är Våg styrs av planeten Venus, kärlekens och skönhetens symbol. Du älskar kärleken för dess egen skull. Men inte den som är av det heta passionerade slaget, utan den vänliga, ömsinta kärleken. Tvåsamhet är viktig för dig, det är genom den andra du finner ditt eget jag och styrka att leva vidare.

Den som är född i Vågen är specialist på att umgås med andra människor. Hennes vapen är takt, diplomati och finkänslighet. Hon skulle aldrig gräla eller höja rösten, utom när hon skrattar förstås - och det gör hon gärna och ofta. Hon är en utpräglad festmänniska och älskar att göra nya bekantskaper. Mycket därför att de skänker henne den kunskap och erfarenhet av livet hon så ivrigt söker efter. När hon inte finner den i böcker, på bio eller teater.

Du som är Våg har verkligen tummen mitt i handen, är helt ointresserad av praktiska ting. Det plus att du är ovanligt vacker och kontaktsökande gör dig ovanligt tilldragande för det motsatta könet. Vem är det som alltid får hjälp med att bära resväskorna på järnvägsstation? Vem behöver aldrig bekymra sig om att sätta i en propp? Eller behöver inte bry sig om ett motorstopp? Du kan gissa själv. Männen står där och riktigt lurpassar på att något ska hända.

Men det är bara innan du gifter dig som du besvarar alla dessa flirter. När du väl lovat någon evig trohet så bryter du inte det löftet i första taget. Du håller på konventionen.

Många människor kanske tycker att du är en gnutta velig och har så svårt att bestämma dig. Men det bottnar inte i obeslutsamhet. Det har att göra med att du söker harmoni och balans i allt. Du väger noga alla för och nackdelar - i det oändliga. När väl beslutet är fattat kanske det är för sent, om inte är det förmodligen ett ovanligt vettigt beslut.


Om Jungfrun

allt är lika viktigt

Om någon trodde att Jungfrun var en blid, undfallande och oskuldsfull varelse så tar han fel.

Den som är född i Jungfruns tecken har en vilja av stål och vet precis hur hon vill ha det. Men innan hon utför en handling vidtar hon alla försiktighetsmått och alla andra möjliga sätt att gå tillväga. Förmågan att analysera är Jungfruns starka sida.

Därför är hon mer än någon annan lämpad att handskas med sådant arbete som fordrar sinne för detaljer, precision och perfektion. Hon är mycket kritisk, både mot sig själv och andra. Något som andra lätt kan uppfatta som intolerans men som egentligen är omtanke. Jungfrun tror sig nämligen veta vad som är bäst för de människor hon omger sig med. Hon menar väl och uppträder oftast på ett mycket oegennyttigt sätt. Ingen kan lyssna så deltagande som Jungfrun och hon ställer gärna upp för den som har problem. Hon ger allt men fordrar lika mycket i gengäld.

Hon är verkligen en människa att lita på. Hon är rak och sådant som hyckleri är henne fullständigt främmande.

Jungfrun är en realistisk och jordbunden människa, liksom de andra tecknen - Oxen och Stenbocken - som också är så kallade jordtecken. Men till skillnad från dessa är hon sällan till freds med nuet, drivs ständigt som en inre ångest mot nya arbetsuppgifter. Hon skulle inte klara sig en dag utan att få arbeta.

Jungfrun ser ofta mycket bra ut. Hon är alltid noga med att hålla sig fräsch och välvårdad och klär sig lite åt det sportiga hållet. En fläck på kläderna kan göra henne upprörd som ingen annan.

Du som är född i detta tecken skulle tjäna på att lära dig skratta åt dina misstag och tänka på att ingen är perfekt!


Om Lejonet

din vilja är lag

Du som är född i Lejonets tecken är lika praktfull som naturen mitt i sommaren. Fulländad, livsbejakande och viljestark lever du mer än någon annan i nuet. Du har ett fast grepp om verkligheten. Det vill säga verkligheten utifrån dig själv. Din vilja är lag. Du är härskaren som sprider din strålglans omkring dig och bländar med din skönhet.

Du är en typisk ledare. Men om till exempel Väduren styr med aggressivitet och impulsiviet, så styr du med en fast hand, väl medveten om vad du gör. Du som är född i detta tecken har som få andra förmågan att kontrollera din kraft och din styrka för att uppnå dina mål. Du strävar ständigt framåt med en stark vilja att vinna. Du är självsäker och känner stark sympati för alla som delar dina åsikter. För de personer som inte tänker och resonerar som du, har du ingen större förståelse.

Du lyssnar sällan till andras råd, följer inte med strömmen, men är mer än någon annan beroende av andras kärlek.

Redan som liten var du förmodligen mer bortskämd än något annat barn. Du gav aldrig dina föräldrar en chans att ägna sig åt något annat än att älska dig.

Ett annat typiskt Lejondrag är förmågan att uthärda och ta sig igenom svårigheter. Varken hunger, smärta eller annat elände kan kuva din optimism och din kärlek till livet. Du bär ditt huvud högt genom alla svårigheter - du är stolt.

Lejonet kräver respekt och beundran för sin egen person. Får du det så är du mycket generös. Du är varmhjärtat vänlig och trivs med att vara medelpunkt i vänskapskrestsen. Bäst trivs du när din röst är den som hörs mest och du får chans att berätta, dramatisera och agera. För dig är livet en teater och du en given aktör - som lätt blir smickrad av publikens uppskattning.

Du har ett utpräglat sinne för pengar och vet hur du ska skaffa sig alla livets bekvämligheter och lyx. Du omger dig helst med dyrbara ting som guld och ädla stenar. Du som är Lejonkvinna bär gärna päls. Inte bara för att du tycker det är vackert. Lika mycket för att du har ett våldsamt behov av värme.

Det är viktigt att du uppnår det du strävar efter. Annars kan du lätt råka ut för vredesutbrott och visa din stridslystnad. För helst av allt vill du framstå som en glad och förnöjsam person - faktiskt!


Om Kräftan

känner sig fram i tillvaron

De som är födda i kräftans tecken är det under en tid när naturen är som mest fruktsam. Tecknet styrs av Månen som också är en fruktbarhetssymbol - en symbol för själva moderskapet.

Du som är född i Kräftans tecken är kanske det mest feminina av alla zodiakens tecken. Du är mycket mottaglig och känslig och ditt handlande styrs av din mycket starka intuition med andra människor och du har så mycket fantasi att du lätt kan sätta dig in i vad andra människor tänker och känner.

Utåt sett kan du som är Kräfta förefalla blyg, kylig och reserverad eller mjuk och vänlig. Vilken av dessa sidor som för tillfället är dominerande beror på din sinnesstämning. Ditt humör är mycket känsligt och förändrar sig snabbt. Du är sårbar, ett enda litet elakt ord kan få dig att dra dig inom ditt skal och gömma dig för andra. Men du kan också bete dig som den stora givaren. Det gör du genom att du styr och ställer till andras bästa på ett mycket moderligt sätt. Dina vänner betraktar du som om de tillhörde en enda stor familj - din.

För dig är ditt hem och kärleken det allra viktigaste. Familjen är ditt hjärta. Du lever med och genom dem. Du vistas för det mesta i ditt eget omsorgsfullt ombonande hem. Du håller på traditioner. Hos dig är de stora helgerna, som påsk och jul, mycket betydelsefulla högtider.

Den som är född i detta tecken har svårt att frigöra sig från det förgångna. Bundenheten till modern släpper inte ens när vid vuxen ålder. En Kräfta är hellre intresserad av religion och mystik än av naturvetenskap, data och annat som hör framtiden till. Du lever i en värld av fantasier och lyckas du förmedla dem till andra så finns chansen att du blir en stor författare eller liknande. Kräftan har ett mycket gott sinne för pengar och får oftast ekonomin att gå ihop. Det händer att du hamstrar men det är inte för att du är speciellt ha-galen. Snarare beror det på att du är så förtvivlat ängslig för framtiden. Trots allt tillhör du de människor som är ganska generösa av sig.

Du är en sann vän. Du förstår andra människor väl, oftast bättre än dig själv. Du kan snabbt ändra sinnestämning och dra dig undan. Men du kommer tillbaka och uppträder som om ingenting har hänt.


Om Tvillingarna

som ett blomblad för vinden

Tvillingarnas tecken är det tredje i zodiaken. Där Väduren, det första kan liknas vid födelseögonblicket, Oxen vid det späda barnet och Tvillingarna vid ungdomen.

Du som är född i Tvillingarnas tecken pendlar hela tiden mellan att vara barn och vuxen. Nyfiken och snar att pröva allt som kommer i din väg lär du dig ständigt nya saker, men åker också på den ena blåsningen efter den andra. Men det tar du gärna och glömmer förresten ganska snabbt alla olyckor som drabbar dig för att ge dig i kast med nya upptåg. Du är mycket aktiv och rörlig. Både i att ge dig av på upptäcksfärder i tankens värld som att resa. Nya idéer och arbetssätt lockar dig, och du har ingen svårighet att finna det nya själv. Ett lugnt och stillsamt liv är ingenting för en Tvilling. Det skulle bara göra dig sjuk.

Den som råkar en Tvilling blir ofta konfunderad. En del tycker nog du är ombytlig i dina åsikter. Ena dagen tycker du kanske en sak, nästa dag en annan. Men det betyder inte att Tvillingen inte står för vad hon säger. Du gör det nämligen precis i det ögonblicket du säger det. är du fullt övertygad. "Man kan väl ändra sig", tycker du.

Den lekfulla och mycket intelligenta Tvillingen tillhör luftens element. Du behöver mycket syre och stora ytor att röra dig på. Dina rum är alltid ljusa med så få möbler som möjligt. Du är ingenting för att samla på dig en massa onödiga prylar. Detsamma gäller även det själsliga. Du låser dig inte vid någon bestämd åsikt.

Du är mycket intelligent, men det visar du inte alltid. Du kan ibland tala om en sak så att man varken vet ut eller in, somliga upplever dig nog som bara ett skal utan innehåll. Ditt nytänkande gör dig dock mångsidig, samtidigt splittrar du dig själv genom för många projekt. Stress kan då bli ditt problem, för du jäktar verkligen runt i livet.

Du är ett rörligt tecken, obunden av det förgångna med sikte på framtiden. Därför är du för det mesta ett steg före när det gäller trenderna. Först med senaste modelooken. Först att läsa de nyutkomna böckerna, att uppmärksamma nya musikstilar och att snappa de senaste uttrycken. Du är förresten oerhört verbal och har lätt att uttrycka dig. Det är nästan alltid en Tvilling som får sista ordet, som vinner diskussionen.


Om Oxen

hårt jobb för maximal njutning

Oxen kan liknas vid det nyfödda barnet som hungrigt söker sig till sin moders bröst och trygga famn. Du är jordnära och känner dig tryggast när du är hemma. Ditt hem är din borg och där vill du leva till tidens ände omgiven av vackra saker.

Du som är Oxe vill njuta och känna tillfredsställelse i livets goda. Ingen värdesätter god mat och tryggheten i tillvaron så högt som du. Du är en duktig kock, som tillreder måltiden så att den tilltalar både smaklökar och öga. Du reagerar på dofter och vackra kläder, musik och färger. Ja, allt av livets skönhet.

Du känner också en ovanligt stark dragning till naturen. Vare sig det gäller bondelivet; att så och skörda, den egna trädgården eller att pryda din kammare med vackra blommor. Målet är att äga allt detta och mer därtill. Som tjuren Ferdinand som låg och njöt och luktade på blommorna och inte betedde sig som andra tjurar! Men kanske inte fullt så lat. Du är nämligen uthålligare och strävsammare än någon annan, okänslig för motgångar stretar du på i ditt anletes svett. Inte rädd för att anstränga dig bara du vet att målet ger dig den högsta tillfredsställelse och njutning. Det ger dig garanterad trygghet - och frihet. Oxen älskar nämligen friheten att bestämma över sig själv och sitt eget arbete, vill helst inte vara anställd och inordna sig bland andra.

Du har ett fint, ärligt sätt och du ger sanningsenliga omdömen. Du hycklar ogärna och gillar inte att ta om det du en gång sagt. Beskyller någon dig för att tala osanning reagerar du starkt. Du är annars lugn och trygg med en strävan efter jämvikt och harmoni. Du föredrar att lägga locket på. Med risk att du precis som tjuren Ferdinand, som far upp i raseri när han blir stungen av getingen, pyser över vid en viss gräns. Det tar lång tid innan du blir arg, men när du blir det gäller det att inte finnas i vägen för din ilska.

På samma sätt beter du dig när det gäller din tankeförmåga. Du lyssnar gärna, säger inte så mycket, någon trevande kommentar då och då. Men just i det ögonblick då människor i din omgivning slutat räkna med att du skulle ha något att komma med, öppnar du munnen och kommer med de förlösande orden. Du vinner sannerligen i respekt i det långa loppet.


Om Väduren

går inte att hejda

Du som första tecken i Zodiaken representerar det mest ursprungliga och mänskliga som finns: Födelsen.
Och precis som fostret som spränger alla hinder och kastar sig ut i det okända så kommer hela ditt liv att gestalta sig. Du är orädd, vänder dig sällan om för att se vad som finns bakom dig och drivs av en entusiasm som är få förunnad.

Du behärskas av den krigiska planeten Mars - symbol för manlighet och aggressivitet, men också för våld och råstyrka. Väduren är ett eldtecken och kan närmast liknas vid en vulkan som periodvis får sina utbrott, men i stunder däremellan kan det hända att hon tiger som muren. Du har stort behov av att få vara ensam med dig själv och dina tankar. Detta till trots är du mycket road av att umgås med din vänkrets. Ja, denna utökar du gärna, för du tycker om att knyta nya kontakter. Men det gäller att du inte tycker du att sällskapet är tråkigt, för då bryter du upp och går din väg.

Det är under de här perioderna som du som Vädur drar dig tillbaka och låter dig plågas av nattsvart pessimism och bittra självanklagelser.

"Har jag gjort rätt, har jag gjort någon annan människa illa, sårat någon och åh... vad jag ångrar mig..." Det är det som gör dig så mänsklig, ömsint och rent av lidelsefull gentemot dina medmänniskor. Och de i din omgivning som upptäcker den här sidan hos dig kommer att älska dig hängivet. Var så säker! De andra kanske hatar dig, i alla fall de som råkar ut för dina vassa armbågar och vilda framfart.

 

Uppriktighet och ärlighet är ditt vapen. Inte för att du vill såra, men för att du hyllar uppriktigheten som den främsta av alla principer. Du kan ibland uppträda mycket taktlöst. Finkänslighet är inte något framträdande drag hos dig. Du säger sanningen men hjälper dig dock inte alltid framåt. Då kan du ta lögnen till hjälp för att få rätt. Du är dock inte så bra på att ljuga utan blir lätt genomskådad. Givetvis spar du inte heller på krutet när det gäller att berömma andra och visa din uppskattning. Du är inte den som snålar med känslorna, inte heller med materiella ting. Få är så generösa som du.

Du strävar efter att få förkovra dig. Du vill vidare, inte stå still för det tråkar ut dig. Du har ett snabbt intellekt, är beslutsam och impulsiv, men du har ett starkt begränsat tålamod i kombination med en optimism som sällan sinar.

Du är en pionjär och har en önskan att jämt vara först. Ja även bäst. Emellanåt har du svårt att acceptera att andra med stor fackkunskap kan klara saker och ting bättre än du. Du är född till ledare, älskad och fruktad av dina underordnade som du kräver blod svett och tårar av. Men sällan har någon något att invända mot dina hårda krav på uppoffring. Själv är du långt ifrån vad man kallar lat. Dessutom inspirerar du andra i olika sammanhang. Helst ska du få tänka fritt, utan att styras av andra. Du är full av energi och framåtanda och uppskattar erkännande och ära högre än pengar för dina ansträngningar.

Men än sen då? tänker Väduren. Livet är till för att levas. Här och nu!


RSS 2.0